Spine And Knee Pain - Tapasya

Spine And Knee Pain

१२,००० हुन अधिक

मणका व गुडघेदुखीच्या पेशंटवर

रोप & बेल्ट योग थेरेपी द्वारे

यशस्वी उपचारांचा अनुभव असलेल्याा

योग तज्ञ आता “तपस्या” मध्ये

dr.vinita_ketkar

डॉ.विनिता केतकर

MBBS (Mumbai 1980)

१९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी

दुपारी ११ ते ४ वा

कंबरदुखी, मान दुखी, साइटिका, गुडघेदुखी,हाताला मुंग्या येणे,पायात मुंग्या येणे

Workshop ची ठळक वैशिष्ठ्ये

 • वेदनाशामक गोळ्यांपासून मुक्ती
 • शस्त्रक्रिया रहीत उपचार पद्धती
 • आजारांचा पुनर्उद्भव टाळण्यासाठी मार्गदर्शन
 • घरच्या घरी करू शकण्यायोग्य आसने
 • आवश्यकतेनुसार ऑनलाइन मार्गदर्शन
 • कम्युनीटी ग्रुप मधून संपूर्ण मार्गदर्शन

५ नोव्हेंबर ते १७ नोव्हेंबर मोफत प्राथमिक तपासणीसाठी भेटा.

डॉ. रुचिका पाटील

BAMS ( Chief Yoga Consultant )

टीप :- सर्व रिपोर्टसह अपॉइंटमेंट घेऊन आपल्या दिलेल्या वेळी यावे.

अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी संपर्क.

कोल्हापूर – सांगली बायपास रोड, निमशिरगाव.

१२,००० हुन अधिक

मणका व गुडघेदुखीच्या पेशंटवर

रोप & बेल्ट योग थेरेपी द्वारे

यशस्वी उपचारांचा अनुभव असलेल्याा

योग तज्ञ आता “तपस्या” मध्ये

dr.vinita_ketkar

डॉ.विनिता केतकर

MBBS (Mumbai 1980)

१९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी

दुपारी ११ ते ४ वा

कंबरदुखी, मान दुखी, साइटिका, गुडघेदुखी,हाताला मुंग्या येणे,पायात मुंग्या येणे

Workshop ची ठळक वैशिष्ठ्ये

 • वेदनाशामक गोळ्यांपासून मुक्ती
 • शस्त्रक्रिया रहीत उपचार पद्धती
 • आजारांचा पुनर्उद्भव टाळण्यासाठी मार्गदर्शन
 • घरच्या घरी करू शकण्यायोग्य आसने
 • आवश्यकतेनुसार ऑनलाइन मार्गदर्शन
 • कम्युनीटी ग्रुप मधून संपूर्ण मार्गदर्शन

५ नोव्हेंबर ते १७ नोव्हेंबर मोफत प्राथमिक तपासणीसाठी भेटा.

डॉ. रुचिका पाटील

BAMS ( Chief Yoga Consultant )

टीप :- सर्व रिपोर्टसह अपॉइंटमेंट घेऊन आपल्या दिलेल्या वेळी यावे.

अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी संपर्क.

कोल्हापूर – सांगली बायपास रोड, निमशिरगाव.

For More Enquiry