Tapasya Cancer Treatment - Tapasya

Tapasya Cancer Treatment

४०,००० हुन अधिक कॅन्सर रुग्णांचे

यशस्वी आयुर्वेदिक उपचार केलेले भारतातील सुप्रसिध्द

आयुर्वेदिक कॅन्सर तज्ञ

डॉ. तपनकुमार वैद्य

एम. डी. (आयु) | (अहमदाबाद)

१७ सप्टेंबर ला रुग्णसेवेसाठी उपलब्ध.

मोफत प्राथमिक तपासणी साठी भेटा-

डॉ. अमोल पाटील एम. डी. (आयु)

२५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर

वेळ: सकाळी ११ ते संध्या ५.

अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी संपर्क.

कोल्हापूर – सांगली बायपास रोड, निमशिरगाव.

४०,००० हुन अधिक कॅन्सर रुग्णांचे

यशस्वी आयुर्वेदिक उपचार केलेले भारतातील सुप्रसिध्द

आयुर्वेदिक कॅन्सर तज्ञ

डॉ. तपनकुमार वैद्य

एम. डी. (आयु) | (अहमदाबाद)

१७ सप्टेंबर ला रुग्णसेवेसाठी उपलब्ध.

मोफत प्राथमिक तपासणी साठी भेटा-

डॉ. अमोल पाटील एम. डी. (आयु)

२५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर

वेळ: सकाळी ११ ते संध्या ५.

अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी संपर्क.

कोल्हापूर – सांगली बायपास रोड, निमशिरगाव.

FAQ

For More Enquiry